MSPOD PATRONATEM

DEKLARACJA O STOSOWANIU ADR ADR DEKLARACJA O STOSOWANIU

Społeczna Rada ADR
przy Ministrze Sprawiedliwości

DEKLARACJA O STOSOWANIU MEDIACJI I INNYCH ADR DLA KANCELARII PRAWNYCH

Oświadczamy, że prawnicy naszej kancelarii mają odpowiednią wiedzę na temat mediacji i innych metod ADR. Prawnicy naszej kancelarii w sprawach, w których uznają to za celowe z punktu widzenia interesu klienta, poinformują klienta o istocie i zasadach mediacji lub innych ADR oraz korzyściach z nich płynących. Prawnicy naszej kancelarii przedyskutują z klientem możliwość zastosowania mediacji lub innych ADR w konkretnym przypadku, w taki sposób, aby powziął on w pełni świadomą decyzję, co do wyboru sposobu rozwiązania sporu.

pobierz formularz

DEKLARACJA O STOSOWANIU MEDIACJI i INNYCH ADR DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

W przypadku zaistnienia sporu między naszą organizacją a innym podmiotem gospodarczym, zobowiązujemy się do  rozważenia możliwości zastosowania  mediacji lub innych metod ADR, przed lub zamiast wniesienia sprawy do sądu. Jeżeli którakolwiek ze stron sporu uzna, że zastosowanie mediacji lub innych ADR,  nie jest celowe lub nie przyniosło satysfakcjonującego rozwiązania, może wnieść sprawę do sądu.

pobierz formularz
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • Ł
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Ś
 • T
 • U
 • W
 • Z
 • Ż
 • Ź